IdeaSprint on tällä hetkellä tauolla, odota kärsivällisesti - IdeaSprint is currently on a break, please be patient

Kenelle IdeaSprint? For Who?

IdeaSprint on tarkoitettu eri taustan omaaville henkilöille. Voit tällä hetkellä olla esimerkiksi opiskelija, työtön, startup-yrittäjä, työntekijä, johtohenkilö tai vaikka opettaja. Olennaista on, että haluat oppia uutta ja uskot, että sinulla on kykyä ja halua ratkaista yritysten todellisia tuote-, palvelu- tai liiketoimintahaasteita. Haasteiden esittäjänä ovat olleet esim. pankkisektorin toimija (OP), elämyksellisen elokuvatuotannon yritys (NTRNZ) ja eri julkisen hallinnon yksiköitä omine haasteineen.

IdeaSprint is for any person with any background. You can be currently a student, unemployed, employed, startup-entrepreneur, manager or for example a teacher. All needed is that you want to learn new and you believe that you have competence and willpower to solve any real product-, service- or business development challenges of a company giving the task. Challenges have been proposed from e.g. banking sector, film-making business and different units from the public sector.

Opiskelijalle/Student  Työttömälle/Unemployed

Start-Up yrittäjälle/Entrepreneur  Asiantuntijalle/Expert

Johtohenkilölle/Management

Ota yhteyttä. Contact info.

Mikko Pesonen 044 0321 297. info@ideasprint.fi