Pelkkä luovuus yksin ei johda mihinkään. Mutta yhdistettynä se liiketoimintaälyyn ja strategiseen ajatteluun, syntyy kaupallisesti menestyviä uusia innovaatioita ja ajatuksia. IdeaSprint on BusinessOulun organisoima ideoiden, innovaatioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisprosessi.

 

YRITYS ESITTÄÄ LIIKETOIMINNALLISIA HAASTEITA JA NIITÄ RATKAISTAAN YHDESSÄ

IdeaSprintissä on ajatuksena tuoda esiin haasteyrityksen todelliseen liiketoimintaan liittyviä tarpeita ja ongelmia, jotka esitetään haasteen muodossa. Osallistujat vastaavat näihin haasteisiin ratkaisuehdotusten muodossa. IdeaSprintissä tavoitteena on löytää uusia ennakkoluulottomia ideoita ja kehittää sekä nykyisiä että tulevia tuote-, palvelu- ja liiketoimintakonsepteja. Tavoitteet voivat liittyä myös esimerkiksi yrityksen prosessien kehittämiseen, ennakkoluulottomalla tavalla. Ehdotuksia on mentoroimassa IdeaSprint tiimin lisäksi myös haasteyrityksen henkilöitä.

 

KETKÄ OVAT IDEASPRINTIN TAKANA

IdeaSprint on BusinessOulun malli uusien innovatiivisten ideoiden ja avausten kehittämisprosessiksi. IdeaSprintit toteutetaan vuosien 2017 ja 2018 aikana Oulussa. Prosessissa käytettävä kieli on Suomi, mutta mahdollisesti kuulet myös englantia, esimerkiksi ulkopuolisen esitelmöitsijän toimesta. IdeaSprintit toteuttaa kolmen asiantuntijayrityksen konsortio: Futuretournaments, OBN ja Gaia.

 

KENELLE IDEAPRINT ON TARKOITETTU

IdeaStart on tarkoitettu eri taustan omaaville henkilöille. Voit tällä hetkellä työskennellä yrityksessä asiantuntija- tai johtotehtävissä, olla korkeakouluopintojen loppuvaiheessa tai olet juuri perustanut startupin. Voit olla myös työttömyysuhan alainen tai etsit itsellesi uutta työpaikkaa. Olennaista on, että haluat oppia uutta ja uskot, että sinulla on kykyä ja halua ratkaista yritysten todellisia tuote-, palvelu- tai liiketoimintahaasteita. Opit uutta, verkostoidut ja voit jopa saada uuden työpaikan tätä kautta.

 

IDEASPRINT TOTEUTETAAN 5 PÄIVÄN AIKANA

IdeaSprint tapahtuu viiden päivän aikana, sisältäen ohjattua työskentelyä, ryhmätyötä, esityksiä sekä osallistujien itsenäistä paneutumista asiaan. Työskentely tapahtuu 4-5 henkilön ryhmissä. Jos ryhmän ratkaisuehdotus on erityisen hyvä, saatte varsinaisen IdeaSprintin jälkeenkin tukea kehittämistyöhön. Perehdytämme osallistujat huolella haasteyrityksen toimialan markkinoihin, teknologisiin mahdollisuuksiin ja ennen kaikkea tulevaisuuden visoihin, joten missään tapauksessa sinun ei tarvitse olla alan asiantuntija – arvostamme erilaista taustaa ja erilaisia näkemyksiä.

 

HYÖDYNTÄMINEN AKTIIVIMALLISSA JA OPINTOPISTEISSÄ

Tällä hetkellä (1.3.2018) on selvitystyön alla voidaanko IdeaSprintiin käytettävää 5 pv aikaa käyttää hyväksi aktiivimallissa. IdeaSprintistä voi saada opintopisteitä osaksi tutkintoa. Tästä on keskusteltu eri oppilaitosten kanssa, mutta jokaisen osallistujan on itse varmistettava asia lopullisesti oman oppilaitoksen ja opettajan kanssa.

 IDEASPRINTIT TOTEUTTAA VARMASTI PÄTEVÄ TIIMI

Tiimimme koostuu ammattilaisista, joilla on todellista kokemusta ideoiden, innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisestä. Referensseinä yli 200 innovaatioprojektia yrityksille, korkeakouluille, julkisille yrityskehittäjille sekä erilaisille kehityshankkeille. Lisäksi olemme tehneet suuren joukon muita yritysten konsultointiprojekteja. Ymmärrämme hyvin kilpailun ja markkinan kentän ja asiakkaiden tarpeet liiketoiminnan kehittämisen lähtökohtana. Ajattelemme strategisesti ja liiketoiminta- ja ansaintalogiikka ovat ajattelumme pohjana. Lisätietoja seuraavien LinkedIn -profiilien kautta.

 

Facebook: https://www.facebook.com/events/145627512831543/

ILMOITTAUDU OP KEVYTYRITTÄJÄ IDEASPRINTIIN TÄSTÄ  !

Viimeinen ilmoittautumispäivä on keskiviikko 9. toukokuuta.

REGISTRATION HERE. HURRY UP, NO TIME TO LOOSE !

Last day to to register is Wednesday, May 9th.