Pelkkä luovuus yksin ei johda mihinkään. Mutta yhdistettynä se liiketoimintaälyyn ja strategiseen ajatteluun, syntyy kaupallisesti menestyviä uusia innovaatioita ja ajatuksia. IdeaSprint on BusinessOulun organisoima ideoiden, innovaatioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisprosessi.

 

YRITYS ESITTÄÄ LIIKETOIMINNALLISIA HAASTEITA JA NIITÄ RATKAISTAAN YHDESSÄ

IdeaSprintissä on ajatuksena tuoda esiin haasteyrityksen todelliseen liiketoimintaan liittyviä tarpeita ja ongelmia, jotka esitetään haasteen muodossa. Osallistujat vastaavat näihin haasteisiin ratkaisuehdotusten muodossa. IdeaSprintissä tavoitteena on löytää uusia ennakkoluulottomia ideoita ja kehittää sekä nykyisiä että tulevia tuote-, palvelu- ja liiketoimintakonsepteja. Tavoitteet voivat liittyä myös esimerkiksi yrityksen prosessien kehittämiseen, ennakkoluulottomalla tavalla. Ehdotuksia on mentoroimassa IdeaSprint tiimin lisäksi myös haasteyrityksen henkilöitä.

 

KETKÄ OVAT IDEASPRINTIN TAKANA

IdeaSprint on BusinessOulun malli uusien innovatiivisten ideoiden ja avausten kehittämisprosessiksi. IdeaSprintit toteutetaan vuosien 2017 ja 2018 aikana Oulussa. Prosessissa käytettävät kielet ovat Suomi ja Englanti. IdeaSprintit toteuttaa kolmen asiantuntijayrityksen konsortio: Futuretournaments, OBN ja Gaia.

 

KENELLE IDEAPRINT ON TARKOITETTU

IdeaSprint on tarkoitettu eri taustan omaaville henkilöille. Voit tällä hetkellä olla esimerkiksi opiskelija, työtön, startup-yrittäjä, työntekijä, johtohenkilö tai vaikka opettaja. Olennaista on, että haluat oppia uutta ja uskot, että sinulla on kykyä ja halua ratkaista yritysten todellisia tuote-, palvelu- tai liiketoimintahaasteita. Opit uutta, verkostoidut ja voit jopa saada uuden työpaikan tätä kautta.

 

IDEASPRINT TOTEUTETAAN 4 PÄIVÄN AIKANA

IdeaSprint tapahtuu neljän päivän aikana, sisältäen ohjattua työskentelyä ja ryhmätyötä, yhteensä noin neljä tuntia päivässä. Lisäksi osallistujat voivat käyttää lisää aikaa itsenäisesti tai osana ryhmäänsä. Työskentely tapahtuu 4-5 henkilön ryhmissä. Jos ryhmän ratkaisuehdotus on erityisen hyvä, saatte varsinaisen IdeaSprintin jälkeenkin tukea kehittämistyöhön. Perehdytämme osallistujat huolella haasteyrityksen toimialan markkinoihin, teknologisiin mahdollisuuksiin ja ennen kaikkea tulevaisuuden visoihin, joten missään tapauksessa sinun ei tarvitse olla alan asiantuntija – arvostamme erilaista taustaa ja erilaisia näkemyksiä.

 

HYÖDYNTÄMINEN AKTIIVIMALLISSA JA OPINTOPISTEISSÄ

Nykyisen (lokakuu 2018) tiedon valossa IdeaSprintiin käytettävää aika ei voi käyttää hyväksi aktiivimallin 5 pv ehdossa. Mutta asiaa voi yrittää selvittää työvoimaviranomaisilta. IdeaSprintistä voi saada opintopisteitä osaksi tutkintoa. Tästä on keskusteltu eri oppilaitosten kanssa, mutta jokaisen osallistujan on itse varmistettava asia lopullisesti oman oppilaitoksen ja opettajan kanssa.

 IDEASPRINTIT TOTEUTTAA VARMASTI PÄTEVÄ TIIMI

Tiimimme koostuu ammattilaisista, joilla on todellista kokemusta ideoiden, innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisestä. Referensseinä yli 200 innovaatioprojektia yrityksille, korkeakouluille, julkisille yrityskehittäjille sekä erilaisille kehityshankkeille. Lisäksi olemme tehneet suuren joukon muita yritysten konsultointiprojekteja. Ymmärrämme hyvin kilpailun ja markkinan kentän ja asiakkaiden tarpeet liiketoiminnan kehittämisen lähtökohtana. Ajattelemme strategisesti ja liiketoiminta- ja ansaintalogiikka ovat ajattelumme pohjana. Lisätietoja seuraavien LinkedIn -profiilien kautta.

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on keskiviikko 18. marraskuuta.

REGISTRATION HERE. HURRY UP, NO TIME TO LOSE !

Last day to to register is Sunday, November 18th.